Talassh kar meri

“Ta£aash kar Meri”
“kami ko apney”
“Di£ Me”

…2ssst…

“Dard Ho To”
“Samajh £ena k”
“Rishta ab”
“bhi BaaQi hai”¤

Leave a Reply